ag在线试玩|官方

洞庭叶未下,潇湘秋欲生上一句 下一句

出自明朝徐祯卿的《在武昌作
原文翻译:
洞庭叶未下,潇湘秋欲生
高斋今夜雨,独卧武昌城。
重以桑梓念,凄其江汉情。
不知天外雁,何事乐长征?
在武昌作拼音版
dòng tíng yè wèi xià ,xiāo xiāng qiū yù shēng
gāo zhāi jīn yè yǔ ,dú wò wǔ chāng chéng 。
zhòng yǐ sāng zǐ niàn ,qī qí jiāng hàn qíng 。
bú zhī tiān wài yàn ,hé shì lè zhǎng zhēng ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

徐祯卿的诗词大全

《在武昌作》 《偶见·深山曲路见》 《在武昌作》

在武昌作赏析

  此诗写AG8官网app|官网身处异乡怀念故里之情。开篇二句借助《楚辞》句意,营造秋未至而情欲悲的氛围。中间四句将客居武昌,独宿高斋的孤寂,与夜雨江汉的凄迷之景融和无间,桑梓情怀油然而生。结尾二句以雁衬人,相辅而相成,在对雁的发问中,抒发无计消除的思乡之痛。

徐祯卿简介

徐祯卿(1479-1511)字昌谷,一字昌国,汉族,吴县(今江苏苏州)人,祖籍常熟梅李镇,后迁居吴县。明代文学家,被人称为“吴中诗冠”,是吴中四才子(亦称江南四大才子)之一。因“文章江左家家玉,烟月扬州树树花”之绝句而为人称誉。

ag在线试玩|官方类别

四季

编者注:本文提供了洞庭叶未下,潇湘秋欲生上一句下一句 前一句后一句,在武昌作拼音版 徐祯卿简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5309.html

友情链接>>